พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่13

rmutr_pch_8-2-61-1

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสามารถสร้างเครือข่ายศิลปินนานาชาติขยายไปอย่างกว้างขวางจากศิลปินประเทศต่างๆมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย โครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนาชาติครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีศิลปินเข้าร่วมโครงการมากกว่า 170 คน ซึ่งมีศิลปินต่างชาติ 61 คนจาก 26 ประเทศ รวมทั้งศิลปินไทยและศิลปินแห่งชาติมากกว่า 100 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสเขียนกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่หลากหลายทั้งจากศิลปินแห่งชาติจากศิลปินนานาชาติ ศิลปินชั้นนำและศิลปินรับเชิญสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ ก่อให้เกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและศิลปะต่อไป ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

rmutr_pch_8-2-61-3 rmutr_pch_8-2-61-4

rmutr_pch_8-2-61-5 rmutr_pch_8-2-61-7 (1)

rmutr_pch_8-2-61-9 rmutr_pch_8-2-61-7 (2)

rmutr_pch_8-2-61-10 (1) rmutr_pch_8-2-61-11

rmutr_pch_8-2-61-12 rmutr_pch_8-2-61-13 (1)

rmutr_pch_8-2-61-14 (1) rmutr_pch_8-2-61-14 (2)

rmutr_pch_8-2-61-13 (2) rmutr_pch_8-2-61-10 (2)

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์