มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์”

rmutr_pr_4-2-61-1

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด “ล้านนาเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ “ล้านนาเกมส์” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้คำขวัญ “สานสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนา สร้างสามัคคี 9 ราชมงคล” การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันใน 15 ชนิดกีฬา ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

rmutr_pr_4-2-61-2 rmutr_pr_4-2-61-4

rmutr_pr_4-2-61-3 rmutr_pr_4-2-61-5

rmutr_pr_4-2-61-6 rmutr_pr_4-2-61-7

rmutr_pr_4-2-61-8 rmutr_pr_4-2-61-9

rmutr_pr_4-2-61-10 rmutr_pr_4-2-61-11

rmutr_pr_4-2-61-12 rmutr_pr_4-2-61-13

rmutr_pr_4-2-61-14 rmutr_pr_4-2-61-15

rmutr_pr_4-2-61-16 rmutr_pr_4-2-61-17

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์