โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ

rmutr_3-2-61-1

โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และ วิทยาลัยเพาะช่าง ภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม ได้แก่ สาขาวิชาจิตรกรรมไทยและสาขาวิชาประติมากรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานรัชกาลที่ 2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

rmutr_3-2-61-2 rmutr_3-2-61-4

rmutr_3-2-61-3

 

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์