ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

rmutr_rom-11-60-2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.30 – 18.00 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

RMUTR_RCSEE-timetable-act250161