ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7

rmutr_pr_12-1-61-1

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียนเชิญ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากรพิเศษเข้าร่วมการเสาวนา ในกรอบเสวนา กรณีศึกษา การพัฒนานักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทยเข้าร่วมโดยมีผู้ร่วมเสวนา จาก 5 แห่ง ได้เเก่ 1.ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 2.ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3.รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี 4.ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย ดร.ปริยากร สุริยศ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

rmutr_pr_12-1-61-3 rmutr_pr_12-1-61-2

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์