ลงนามบันทึกความร่วมมือ

rmutr_pr_7-1-61-1

ลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์กับมหาวิทยาลัยเหอหนาน ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับมหาวิทยาลัยเหอหนาน และประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยหนานชาง และมหาวิทยาลัยนอร์ทไชน่า ท่ามกลางความหนาวเย็น ณ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน

rmutr_pr_7-1-61-2 rmutr_pr_7-1-61-3

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์