โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ

rmutr_7-1-61-3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดโครงการแบ่งรักปันน้ำใจนำความรู้สู่ชุมชนบนดอยสูงครั้งที่ 2 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและบุคลากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดร่วมกับ องค์การนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า ในระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่สะเต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ

rmutr_7-1-61-1 rmutr_7-1-61-2

rmutr_7-1-61-4 rmutr_7-1-61-5

rmutr_7-1-61-6 rmutr_7-1-61-7

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์