พิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

rmutr_pr_10-1-61-5

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวิทยาลัยเพาะช่าง ครบรอบ 105 ปี ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_10-1-61-1 rmutr_pr_10-1-61-3

rmutr_pr_10-1-61-4 rmutr_pr_10-1-61-7

rmutr_pr_10-1-61-6 rmutr_pr_10-1-61-2

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์