นิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

rmutr_pch_10-1-61-1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี โดยมี ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมชมผลงานอย่างคับคั่ง ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pch_10-1-61-4 rmutr_pch_10-1-61-2

rmutr_pch_10-1-61-3 rmutr_pch_10-1-61-5

rmutr_pch_10-1-61-7 rmutr_pch_10-1-61-6

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์