ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   pdf_icon

สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่