การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560″

rmutr_2-12-60-29

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างเยาวชนคนเก่งให้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติได้ สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า – ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอธิบดี ชลสกุลถาวร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐมได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลเหรียญทอง – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายทาคูมิ บุญรัตน์คุณานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญทอง – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายฮิโรกิ นาริตะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญทอง – ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงยูอิ ซึรูอิชิ โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา ปทุมธานี รางวัลเหรียญทอง

ภาพบรรยากาศ

rmutr_2-12-60-3 rmutr_2-12-60-2

rmutr_2-12-60-1 rmutr_2-12-60-4

rmutr_2-12-60-5 rmutr_2-12-60-7

rmutr_2-12-60-6 rmutr_2-12-60-8

rmutr_2-12-60-10 rmutr_2-12-60-11

rmutr_2-12-60-12 rmutr_2-12-60-9

rmutr_2-12-60-13 rmutr_2-12-60-14

rmutr_2-12-60-15 rmutr_2-12-60-16

rmutr_2-12-60-18 rmutr_2-12-60-17

rmutr_2-12-60-19 rmutr_2-12-60-20

rmutr_2-12-60-21 rmutr_2-12-60-22

rmutr_2-12-60-23 rmutr_2-12-60-24

rmutr_2-12-60-25 rmutr_2-12-60-26

rmutr_2-12-60-27 rmutr_2-12-60-28

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์