มทร.รัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัด“วันพ่อแห่งชาติ 2560”

rmutr_pr_1-12-60-1

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันพ่อแห่งชาติ ประปี 2560” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเริ่มจากประธานในพิธี อธิการบดีมอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อย จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์ พิธีทอดผ้าบังสกุล และพิธีน้อมเกล้าฯถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ยังมีการแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษา และ พิธีมอบโล่รางวัลพ่อดีเด่น และ ลูกกตัญญู ประจำปี 2560 ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_1-12-60-2 rmutr_pr_1-12-60-4

rmutr_pr_1-12-60-3 rmutr_pr_1-12-60-5.

rmutr_pr_1-12-60-6 rmutr_pr_1-12-60-9

rmutr_pr_1-12-60-7 rmutr_pr_1-12-60-8

rmutr_pr_1-12-60-10 rmutr_pr_1-12-60-11

rmutr_pr_1-12-60-12 rmutr_pr_1-12-60-13

rmutr_pr_1-12-60-14 rmutr_pr_1-12-60-16

rmutr_pr_1-12-60-15 rmutr_pr_1-12-60-17

rmutr_pr_1-12-60-18 rmutr_pr_1-12-60-19

rmutr_pr_1-12-60-20 rmutr_pr_1-12-60-21

 

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์