ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

rmutr_grade_1-12-60-1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (ครั้งที่ 1/1) และ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านประกาศ >> คลิก