ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

rmutr_rcim_30-11-60

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 

 

– คุณสมบัติ ภาระหน้าที่ ค่าจ้างและค่าตอบแทนของผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ >> pdf_icon

– การรับสมัคร การเสนอชื่อ กำหนดการ และเกณ์น้ำหนักคะแนนในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ >> pdf_icon

– ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ >> pdf_icon  word_new

– ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ >>pdf_icon  word_new

– ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ >> pdf_icon  word_new