การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง

rmutr_kkw_16-11-60-1

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม อ.ดร.จักราวุธ ตันสกุล และ อ.กนกพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ รางวัลความรวดเร็วในการก่อสร้าง และรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

rmutr_kkw_16-11-60-4 rmutr_kkw_16-11-60-3

rmutr_kkw_16-11-60-2

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตวังไกลกังวล