ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

rmutr_pch_16-11-60-4

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัล จากการประกวดออกแบบมอเตอร์ไซด์ Motorbike Innovation Design Award 2017 โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อ.สาริตา พูลเกื้อ

นายพงศ์พิรัชย์ ศรีโตงาม รางวัลชนะเลิศ ประเภทแฟมิลี่
นายทีปกร สุนทร รางวัลชนะเลิศ ประเภทสกูทเตอร์
นายพัทธนนท์ เฉลิมวัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทแฟมลี่
และนางสาวกานต์พิชชา ภาเกียรติอนันต์ รางวัลชมเชย

rmutr_pch_16-11-60-2 rmutr_pch_16-11-60-1

rmutr_pch_16-11-60-6 rmutr_pch_16-11-60-3

rmutr_pch_16-11-60-5

 

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเพาะช่าง