พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี

rmutr_pr_15-11-60-3

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ อีกวาระหนึ่ง โดยในพิธีมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้อันเชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดี วางที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี อีกด้วย ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

rmutr_pr_15-11-60-1 rmutr_pr_15-11-60-8

rmutr_pr_15-11-60-4 rmutr_pr_15-11-60-6

rmutr_pr_15-11-60-5 rmutr_pr_15-11-60-12

rmutr_pr_15-11-60-13 rmutr_pr_15-11-60-9

rmutr_pr_15-11-60-2 rmutr_pr_15-11-60-10

rmutr_pr_15-11-60-11 rmutr_pr_15-11-60-7

rmutr_pr_15-11-60-14 rmutr_pr_15-11-60-15

 

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์