นิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน”

rmutr_12-10-60-4

พิธีเปิดนิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน” นิทรรศการศิลปกรรมถวายความอาลัยรักแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง จัดแสดง ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. – 15 พ.ย. 60 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเปิดงานในวันจันทร์ที่ 9 ต.ค. 60 เวลา 17:30 น. ที่หอศิลป์เพาะช่าง มีของที่ระลึกมอบให้จำนวนหนึ่ง

rmutr_12-10-60-6 rmutr_12-10-60-1

rmutr_12-10-60-2 rmutr_12-10-60-3

rmutr_12-10-60-5 rmutr_12-10-60-7

rmutr_12-10-60-9 rmutr_12-10-60-8

rmutr_12-10-60-10 rmutr_12-10-60-11

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพาะช่าง