ประกาศฯ สรรหาหัวหน้าภาคศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

ประกาศ สรรหาหัวหน้าภาคศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

– กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม  pdf_icon

– คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม  pdf_icon

– ใบสมัคร pdf_icon