สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์

rmutr_pr-22-9-60-16

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 16 ท่าน โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานภายในงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr-22-9-60-1 rmutr_pr-22-9-60-2
rmutr_pr-22-9-60-3 rmutr_pr-22-9-60-4
rmutr_pr-22-9-60-5 rmutr_pr-22-9-60-6
rmutr_pr-22-9-60-7 rmutr_pr-22-9-60-8
rmutr_pr-22-9-60-9 rmutr_pr-22-9-60-10
rmutr_pr-22-9-60-12 rmutr_pr-22-9-60-13
rmutr_pr-22-9-60-11 rmutr_pr-22-9-60-14 rmutr_pr-22-9-60-157 rmutr_pr-22-9-60-15

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์