ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

rmutr_pr-21-9-60-3

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และนายรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

rmutr_pr-21-9-60-1 rmutr_pr-21-9-60-2

rmutr_pr-21-9-60-4 rmutr_pr-21-9-60-5

ภาพและข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดกร