วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

rmutr_pr_10-9-60-1

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวาดโดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ที่แสดงถึงเรื่องราวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจะนำไปติดภายในพระที่นั่งทรงธรรมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม

rmutr_pr_10-9-60-3 rmutr_pr_10-9-60-2

rmutr_pr_10-9-60-4 rmutr_pr_10-9-60-5

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์