ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560  pdf_icon

– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560  pdf_icon