มทร.รัตนโกสินทร์ คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงสร้างสะพาน

rmutr_kkw_4-9-60-4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ของการแข่งขันโครงสร้างสะพานรับน้ำหนักจากกระดาษ (ลองของครั้งที่ 8) ระดับประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

rmutr_kkw_4-9-60-1 rmutr_kkw_4-9-60-2

rmutr_kkw_4-9-60-3