กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 5-10-60)

rmutr_1-9-60

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33  >> คลิก