กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 13-9-60)

rmutr_1-9-60

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  pdf_icon

2. ประกาศการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต / กำหนดการและตัวอย่างการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  pdf_icon