มทร.รัตรโกสินทร์ ส่งมอบธงเจ้าภาพ

rmutr_pr_8-8-60-9

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบธงเจ้าภาพ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ส่งมอบธงให้กับ รศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ทั้งนี้มี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่ขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนในการจัดการประชุม และพิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และบทความวิจัย ในสาขาต่างๆ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_8-8-60-1 rmutr_pr_8-8-60-2

rmutr_pr_8-8-60-3 rmutr_pr_8-8-60-4

rmutr_pr_8-8-60-8 rmutr_pr_8-8-60-7

rmutr_pr_8-8-60-6 rmutr_pr_8-8-60-5

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์