มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม

rmutr_8-8-60

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อมอบให้แก้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคอีสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2

rmutr_8-8-60