โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

rmutr_pr_26-7-60-1

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เริ่มด้วยการตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายรายงานราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมบัวสวรรค์ ( 1,500 ที่นั่ง ) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_26-7-60-2 rmutr_pr_26-7-60-3

rmutr_pr_26-7-60-4 rmutr_pr_26-7-60-5

rmutr_pr_26-7-60-6 rmutr_pr_26-7-60-7

rmutr_pr_26-7-60-9 rmutr_pr_26-7-60-8

rmutr_pr_26-7-60-10 rmutr_pr_26-7-60-13

rmutr_pr_26-7-60-11 rmutr_pr_26-7-60-12

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์