พิธีไหว้ครู ครอบครูช่างและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

rmutr_pch_13-7-60-5

พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญและครอบครูช่างนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงกลาง อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pch_13-7-60-2 rmutr_pch_13-7-60-1

rmutr_pch_13-7-60-3 rmutr_pch_13-7-60-4

rmutr_pch_13-7-60-6 rmutr_pch_13-7-60-8

rmutr_pch_13-7-60-7 rmutr_pch_13-7-60-10

rmutr_pch_13-7-60-9 rmutr_pch_13-7-60-12

rmutr_pch_13-7-60-11 rmutr_pch_13-7-60-13

rmutr_pch_13-7-60-14 rmutr_pch_13-7-60-15

rmutr_pch_13-7-60-16 rmutr_pch_13-7-60-18

rmutr_pch_13-7-60-17 rmutr_pch_13-7-60-20

rmutr_pch_13-7-60-19 rmutr_pch_13-7-60-22

rmutr_pch_13-7-60-21 rmutr_pch_13-7-60-23

rmutr_pch_13-7-60-24 rmutr_pch_13-7-60-26

rmutr_pch_13-7-60-25 rmutr_pch_13-7-60-28

rmutr_pch_13-7-60-29 rmutr_pch_13-7-60-27

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเพาะช่าง