ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – 30 สิงหาคม 2562 

รายละเอียด   pdf_icon