ประกาศรับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรับทุนช้างเผือก เพื่อศึกษาต่อในประเทศและศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก เพื่อศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560  pdf_icon

2.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก  เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ประจำปี  2560  pdf_icon

3.ใบสมัครรับทุนช้างเผือก ปี 2560  word_new

4.เอกสารประกอบการรับสมัครทุนช้างเผือก  pdf_icon

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนาบุคคล  กองบริหารงานบุคคล  02-4416000 ต่อ 2154