พิธีสมโภชเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2560

rmutr_7-7-60-10

ในพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_7-7-60-1 rmutr_7-7-60-2

rmutr_7-7-60-3 rmutr_7-7-60-5

rmutr_7-7-60-6 rmutr_7-7-60-4

rmutr_7-7-60-8 rmutr_7-7-60-9

rmutr_7-7-60-11 rmutr_7-7-60-7

rmutr_7-7-60-12 rmutr_7-7-60-13

rmutr_7-7-60-14 rmutr_7-7-60-15

rmutr_7-7-60-17 rmutr_7-7-60-16

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์