ขอเชิญร่วมงาน “เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์”

rmutr_6-7-60-1

ขอเชิญร่วมงาน ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทยด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน “เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร

 

กำหนดการ

rmutr_6-7-60-2