กิจกรรมเดิน- วิ่ง ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

rmutr_pr_2-7-60-1

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมเดิน- วิ่ง ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาด้านการศึกษาและด้านอื่นๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง ครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_2-7-60-2 rmutr_pr_2-7-60-4

rmutr_pr_2-7-60-3 rmutr_pr_2-7-60-6

rmutr_pr_2-7-60-5 rmutr_pr_2-7-60-7

rmutr_pr_2-7-60-9 rmutr_pr_2-7-60-8

rmutr_pr_2-7-60-10 rmutr_pr_2-7-60-12

rmutr_pr_2-7-60-11 rmutr_pr_2-7-60-13

rmutr_pr_2-7-60-14 rmutr_pr_2-7-60-17

rmutr_pr_2-7-60-15 rmutr_pr_2-7-60-16

rmutr_pr_2-7-60-18 rmutr_pr_2-7-60-20

rmutr_pr_2-7-60-19 rmutr_pr_2-7-60-21

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์