ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารและผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว) และผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

– ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว) pdf_icon

– ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่มpdf_icon