ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

rmutr_pch_17-5-60-2

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม 35 Studio นักศึกษาชั้น ปีที่ 2 ภาคสมทบ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับอุดมศึกษา โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน

rmutr_pch_17-5-60-1 rmutr_pch_17-5-60-2