นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 2 ชุด หอมหวานอย่างไทย

rmutr_pch_9-5-60-1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชม นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 2 ชุด หอม หวานอย่างไทย   ณ หอศิลป์เพาะช่าง  ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค – 15 มิ.ย 60 ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง

rmutr_pch_9-5-60-2 rmutr_pch_9-5-60-3

rmutr_pch_9-5-60-5 rmutr_pch_9-5-60-4

rmutr_pch_9-5-60-7 rmutr_pch_9-5-60-8

rmutr_pch_9-5-60-6 rmutr_pch_9-5-60-10

rmutr_pch_9-5-60-9 rmutr_pch_9-5-60-13

rmutr_pch_9-5-60-12 rmutr_pch_9-5-60-14

rmutr_pch_9-5-60-15 rmutr_pch_9-5-60-11

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเพาะช่าง