กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบเพิ่มเติม)   ในวันพุธที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่   กองพัฒนานักศึกษา เบอร์ ๐๒ – ๔๔๑๖๐๔๕ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)