ชาวมทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

rmutr_pr_11-4-60-2

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯมาร่วมพิธีรดน้ำ ขอพรผู้บริหารอาวุโส ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_11-4-60-1 rmutr_pr_11-4-60-3

rmutr_pr_11-4-60-4 rmutr_pr_11-4-60-5

rmutr_pr_11-4-60-6 rmutr_pr_11-4-60-7

rmutr_pr_11-4-60-8 rmutr_pr_11-4-60-10

rmutr_pr_11-4-60-9 rmutr_pr_11-4-60-11

rmutr_pr_11-4-60-16 rmutr_pr_11-4-60-14rmutr_pr_11-4-60-12 rmutr_pr_11-4-60-13

rmutr_pr_11-4-60-15 rmutr_pr_11-4-60-17

rmutr_pr_11-4-60-18 rmutr_pr_11-4-60-19

rmutr_pr_11-4-60-20 rmutr_pr_11-4-60-21

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์