โครงการบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

rmutr_art_crop

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนพี่น้องชาว มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เปิดรับสมัครทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 2933 , 2934 , 0626068102 หรือสมัครได้ที่ อาคารสถาบันศิลปะวัฒนธรรม ชั้น 2
หลักสูตรการอบรม                                    วันเริ่มโครงการ                              จำนวนที่รับ

1 การทำภาพสลักดุนด้วยแผ่นโลหะ               25-28 เม.ย. 2560                             34 คน

rmutr_art1 rmutr_art2 rmutr_art3

rmutr_art4 rmutr_art5 rmutr_art6