ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

reg_rmutr_2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

 http://grade.rmutr.ac.th/?p=2456