เปิดเรือนเยือน มทร.รัตนโกสินทร์ (RMUTR OPEN HOUSE)

rmutr_pr_27-3-60-2

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (RMUTR OPEN HOUSE) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด และประสบผลสำเร็จในการศึกษาในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียน นักศึกษา ในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวนรวมประมาณ 400 คน โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ และสถานศึกษา จ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

rmutr_pr_27-3-60-8 rmutr_pr_27-3-60-9

rmutr_pr_27-3-60-10 rmutr_pr_27-3-60-5

rmutr_pr_27-3-60-4 rmutr_pr_27-3-60-25

rmutr_pr_27-3-60-3 rmutr_pr_27-3-60-6

rmutr_pr_27-3-60-7 rmutr_pr_27-3-60-12

rmutr_pr_27-3-60-11 rmutr_pr_27-3-60-24

rmutr_pr_27-3-60-15 rmutr_pr_27-3-60-16

rmutr_pr_27-3-60-17 rmutr_pr_27-3-60-18

rmutr_pr_27-3-60-19 rmutr_pr_27-3-60-20

rmutr_pr_27-3-60-21 rmutr_pr_27-3-60-22

rmutr_pr_27-3-60-23

ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์