อธิการบดี รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2558

ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี รับมอบกระเช้าสวัสปีใหม่จากคุณสมศักดิ์  วาทินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด และคณะ ที่ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ 2558 ทั้งนี้

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ทำบุญอาคารใหม่ “อาคารวิทยาศาสตร์และการกีฬา”

ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารใหม่ (อาคารวิทยาศาสตร์และการกีฬา)  โดยมี  

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ เพชรริมธารรีสอร์ท  จังหวัดเพชรบุรี   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรสรร โรจนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ

บริการวิชาการเพื่อสังคมไทย

 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการเพื่อสังคมไทยโดย

วิทยาลัยเพาะช่าง ทำกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคม

ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม อ.ปราโมทย์ บุญเต็ม อ.อธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุล และ อ.ฉัตรชัย ศิริพันธุ์ นำนักศึกษาจิตรกรรมสากลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง ไปทำกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคม

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2556

ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์)  จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28  ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้

ประกาศ เรื่องการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)

กองพัฒนานักศึกษา  จะดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘(รอบโควตา)  ในวันเสาร์ที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ. ห้องคชาธาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ****ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกท่านมาดำเนินการตรวจสุขภาพตามวัน  เวลาและสถานที่  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ****

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)

ฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 2556

ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) จัดฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 ของทั้ง 4 พื้นที่ โดยมี

อธิการบดีให้สัมภาษณ์นิตยสาร GM

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ ทีมงานนิตยสาร GM เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)