RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  ชั้น  ๒  อาคารสิรินธร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พื้นที่ศาลายา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ของพื้นที่ศาลายา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    และในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ของพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่างโดยมี อ.วัชรี จิวาลักษณ์

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษาถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ 

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพ ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ร่วมกับ Thailand EASCA เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพ ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์  หลักสูตร 2 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

พิธีบวงสรวงตั้งเสาเอก อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพิธีบวงสรวงตั้งเสาเอก อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มทร.รัตนโกสินทร์ แถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016)