RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559

มทร.รัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานตรุษจีน

ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2559

ร่วมพิธีเปิด “สุวรรณภูมิเกมส์”

ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์”

งานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 (งานอุทยาน ร.2)

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และ วิทยาลัยเพาะช่าง นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9

ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”

เพาะช่างคว้ารางวัลการออกแบบปั้มลมเพื่อการผลิตจริงในระบบอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัล การออกแบบปั้มลมเพื่อการผลิตจริงใระบบอุตสาหกรรม บริษัทธีรวัฒน์เครื่ออัดลม ดังนี้

เพาะช่าง คว้ารางวัลจากการประกวดถ่ายภาพ

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง คว้ารางวัลจากการประกวดถ่ายภาพ “ TOYOTA ขับเคลื่อนความสุขสังคมไทย ” ได้แก่ 1. นายพันวิทย์ ภู่กฤษณา นักศึกษาสาขาศิลปการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 2. น.ส. สุธาสินี จองสี นักศึกษาสาขาศิลปการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ต้อนรับคณะยุวทูตไต้หวัน

ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ อ.นฤทธิ์ เกิดวิเมลือง หัวหน้างาน วิเทศสัมพันธ์ น.ส.มธุรา เกรียงโกมล หัวหน้างานภาษา และน.ส.ณัฐนุช เจียรประดิษฐ นักวิชากาศึกษา จากศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1/2559

วันครบรอบ 21 ปี ราชมงคล ศาลายา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ชมรมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีทำบุญ และ พิธีครอบครูช่าง ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 21 ปี ราชมงคล ศาลายา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบรับตรง)

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดรชาดก”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดยอาจารย์ศิริรัตน์ ภาศักดี รองอธิการบดี พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ร่วมกับวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร, สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์