น.ศ.มทร.รัตนโกสินทร์ คว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ 2014

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ น้องมายด์ น.ส.พัฒนิดา พุ่มชูแสง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา คว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ 2014 พ่วงด้วยรางวัล 

ประชุมเตรียมความพร้อมงาน TREC-7

เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9/2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมี 

มทร.รัตนโกสินทร์จัดงานแถลงข่าว TREC-7

ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 (TREC-7)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2557

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2557

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มเรือนไม้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกเข้าดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มเรือนไม้ข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี  และรับสมัครผู้จำหน่ายผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 ร้าน 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา และระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  (รอบโควตา)

รับมอบเงินสนับสนุน จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย

             ในวันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อ.นลินี  แสงอรัญ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมกันรับมอบเงินสนับสนุนการประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (TREC-7) จำนวน

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557  ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การจัดทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 

ชาว มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2557

ในระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ ได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ณ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระปิยะมหาราช

  ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระปิยะมหาราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการ พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

พระมหาสมปอง นำธรรมะชี้ทางให้นักศึกษาราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการบรรยาย “ธรรมแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ”

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการบรรยาย “ธรรมแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ” โดยมี

ตัวอย่างคู่มือ คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ความน่าจะเป็น​ และ คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ความคล้าย​

ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ >>