งานแถลงข่าว “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยและกีฬานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 3”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  และ ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมงานแถลงข่าว 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอมสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอมสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)  และประกาศแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

อบรม การสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียน กานสอนแบบ E-Learning

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียน กานสอนแบบ E-Learning ด้วย Open Source” ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 

แสดงความยินดีแก่ นางสาวพัฒนิดา พุ่มชูแสง (น้องมายด์) มิสทีน ไทยแลนด์ 2014

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวพัฒนิดา พุ่มชูแสง (น้องมายด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย พื้นที่ศาลายา ที่มาเยี่ยมคารวะหลังจากได้รับตำแหน่ง มิสทีน ไทยแลนด์ 2014 

โครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling Contest)

ศูนย์ภาษาและอาเซียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling Contest) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2557 

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 18 “ศาลายาเกมส์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผศ.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 18 “ศาลายาเกมส์” ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/PR.RMUTR.SALAYA

ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเทเวศร์ดีเด่น”

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “รางวัลศิษย์เก่าเทเวศร์ดีเด่น” ด้าน

ทีมหุ่นยนต์ Persist มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับทีม Persist ทีมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โครงการประกวดแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 

ประชุม เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556” ครั้งที่ 2/2557 

มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1งาน TREC-7

  ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมเสนอบทความวิจัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) เพื่อ