ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องคชาธาร  อ่านรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการบริจาคโลหิต ได้ที่ http://sdd.rmutr.ac.th

เข้ากราบอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย

  ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ากราบอวยพร และมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ท่านขวัญแก้ว  วัชโรทัย

พิธีเปิดราชมงคล หัวหินเพลส

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด ราชมงคล หัวหินเพลส

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้บริหาร

สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2556

    ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 และให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อถือเป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 

โครงการอบรมและแสดงนิทรรศการเพื่อการอนุรักษศิลปะประดิษฐ ของประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน

  ในวันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ “อบรมและแสดงนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ” ที่จัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ 5 สถานประกอบการ

ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กับ สถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย

รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลชาย

ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลชาย คัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 นนทรีเกมส์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถานที่รับสมัคร  ณ  สนามฟุตบอลราชมงคล (ศาลายา) ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 2557 (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 16.00-18.00 น.  (โปรดเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้ามาด้วย)  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.แบงค์ 088-6255777