ทีมหุ่นยนต์ Persist มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับทีม Persist ทีมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โครงการประกวดแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 

ประชุม เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556” ครั้งที่ 2/2557 

มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1งาน TREC-7

  ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมเสนอบทความวิจัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) เพื่อ

สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้อง คเชนทร์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน2

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน2 จ.กาญจนบุรี  เช่น ทุนการศึกษา ทุนค่าอาหารกลางวัน ข้าวสาร น้ำมันพืช ฯลฯ ออกเดินทางบริจาคของวันที่  22 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2557

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของ มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ฉัตรมงคล  อินสว่าง และอาจารย์สมพงษ์  ปัญญาวงศ์  เข้าพบ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ณ ห้องอธิการบดี เพื่อมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ  

การแข่งขัน “ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9”

ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการแข่งขัน “ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9” ระดับ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2558

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2558  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้รับเกียรติจากสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 

“สัปดาห์หนังสือ BOOK FAIR ครั้งที่ 6″

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน “สัปดาห์หนังสือ BOOK FAIR ครั้งที่ 6″ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการ สถานประกอบการพบผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการ สถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยฯ

งานแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 6

ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลจัดงานแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี