อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพแนวสารคดีและงานแสดงภาพถ่ายวิถีชุมชน ครั้งที่ 1/ 2558

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพแนวสารคดีและงานแสดงภาพถ่ายวิถีชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพแนวสารคดี ในพื้น

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมกับ หล่ากาชาด จ.นครปฐม รวมพลังใจ บริจาคโลหิต

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้สนใจ รวมพลังใจ บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม) และคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Youth Camp 2015)

  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครปฐม จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Youth Camp 2015) โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

2 น.ศ. เพาะช่าง คว้ารางวัล จากการประกวดการพิมพ์สกรีนประเภทศิลปกรรม

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการพิมพ์สกรีนประเภทศิลปกรรม เหรียญเงินทศพล(มดเอ็กซ์ปี3)เหรียญทองแดง นงลักษณ์(แอนปี3)และทุนการศึกษาจากสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

มทร.รัตนโกสินทร์ รับเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ซึ่งจัดโดยกระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบท่านอธิการบดี

ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ คุณวิโรจน์  ใจอารีรอบ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ที่เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ ความคืบหน้าในการจัดโครงการขยายและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558

ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558  เพื่อรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างสถาบัน และหารือเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย แนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน

CEO มอบของขวัญวันเกิดแด่ท่านอธิการบดี

  ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ มอบของขวัญแด่ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

คณะสถาปัตย์ฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบสอบตรง 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบ

โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดโครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 และศึกษาดูงาน ณ สถาบัน “วิทยสิริเมธี” (RAIST)

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2558   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นำโดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย   และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558   ณ  ระยอง  แมริออท  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง   และเมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2558