RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

กำหรดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนชมการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

ชาวมทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม) แก้ไข

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม) แก้ไข 19-4-60

โครงการบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนพี่น้องชาว มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 เปิดรับสมัครทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาดนตรีไทยเพื่อเข้าเป็นนักดนตรีประจำวงมโหรีดุริยรัตนโกสินทร์ ปีการศีกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 อาคารสำนักงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม (หลังตึกคณะบริหารธุรกิจ) ในวันและเวลาราชการ  (8.30-16.30 น.)