RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรตำแหน่งอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

วิทยาลัยเพาะช่าง ขอแสดงความยินดีกับนาย ธนู วงศ์สุธารส นักศึกษาสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการเเข่งขันประกวดถ่ายภาพโชว์รูม

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 2 ร้าน มีกำหนดสัญญา 2 ปี

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก (ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2560

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เทศน์มหาชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมี

การประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับ Australian Catholic University (ACU)

ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดการประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับ Australian Catholic University (ACU) โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA)

ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.49 น. อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA)เพื่อความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา 9 มทร. ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีสาระสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานด้าน

นิทรรศการ “ภาพในความทรงจำ”

นิทรรศการ “ภาพในความทรงจำ” นิทรรศการนี้เป็นการแสดงผลงานร่วมกันของศิลปิน 3 ท่าน – ธุดงค์ สุขเกษม – ทรงศักดิ์ นามโพธิ์ – เปี่ยมจันทร์ บุญไตร ศิลปินรับเชิญ – ศาสตราจารย์เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) นิทรรศการครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานประติมากรรมขนาดเล็ก(Mini Sculpture)เพื่อถวายความอาลัยรัก และ

พิธีไหว้ครู ครอบครูช่างและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญและครอบครูช่างนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงกลาง อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง ภาพบรรยากาศ

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – 30 สิงหาคม 2562 

ประกาศรับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรับทุนช้างเผือก เพื่อศึกษาต่อในประเทศและศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560