RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

การประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับ Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับ Fontys University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย

ประกาศสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

นิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน”

พิธีเปิดนิทรรศการ “ดวงใจของแผ่นดิน” นิทรรศการศิลปกรรมถวายความอาลัยรักแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง จัดแสดง ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่

ประกาศฯ สรรหาหัวหน้าภาคศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

ประกาศ สรรหาหัวหน้าภาคศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 5-10-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม “ขอเชิญ… รวมพลังใจ บริจาคโลหิต เป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”  ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องคชาธาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สัมพันธ์จากใจ….สายใยราชมงคลรัตนโกสินทร์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 16 ท่าน โดยมี

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และนายรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ