RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับพิจารณาให้เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับพิจารณาให้เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4

ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี พร้อมด้วย คุณสุรศักดิ์ โอสถธนากร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณวิชาญ ธรรมสุจริต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) สำหรับนักศึกษาใหม่พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

Rice เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติปั้นเชฟมาตรฐานมิชลินสตาร์

Rice เปิดหลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการปรพกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ภายใต้ความร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ต้นทุนต่อหลักสูตรต่อหน่วยผลผลิตตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเรื่องที่ 4 แนวทางการประเมิน ข้อ 4.1.2 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง

แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

แนะนำหลักสูตรนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้สนใจติดต่อวิทยาลัยผู้ประกอบสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ หรือ อาจารย์ภูริ ชุณห์ขจร โทร 089-020-5773 คุณระภีพงษ์ อุปมา 089-108-0212