RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียนเชิญ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากรพิเศษเข้าร่วมการเสาวนา ในกรอบเสวนา กรณีศึกษา การพัฒนานักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทยเข้าร่วมโดยมีผู้ร่วมเสวนา จาก 5 แห่ง ได้เเก่

ลงนามบันทึกความร่วมมือ

ลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์กับมหาวิทยาลัยเหอหนาน ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับมหาวิทยาลัยเหอหนาน

โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดโครงการแบ่งรักปันน้ำใจนำความรู้สู่ชุมชนบนดอยสูงครั้งที่ 2 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์

พิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในวันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระครูวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสวัน

นิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม วันเกิดเพาะช่าง 105 ปี โดยมี ผศ.รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ซึ่ง

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561

ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต จำนวน 9 รูป และพิธีทำบุญและธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 21 มกราคม 2561 จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่เป็นศิษย์เก่าฯ หรือผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2561

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ระบบ TCAS รอบที่ 2 รับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)