RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 2 ร้าน มีกำหนดสัญญา 2 ปี

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหากุศลมงคล “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

มทร.รัตรโกสินทร์ ส่งมอบธงเจ้าภาพ

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบธงเจ้าภาพ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ส่งมอบธงให้กับ รศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัด

งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุม

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อมอบให้แก้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคอีสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์

ประกาศหน่วยงานที่ยังไม่ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ในรอบที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แจ้งเรื่อง ติดตามผลสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2)  หน่วยงานที่ยังไม่ส่งผลสรุปคะแนนการประเมินในรอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2017 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เริ่มด้วยการตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวถวายรายงานราชสดุดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

วิทยาลัยเพาะช่าง ขอแสดงความยินดีกับนาย ธนู วงศ์สุธารส นักศึกษาสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการเเข่งขันประกวดถ่ายภาพโชว์รูม