RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี

มทร.รัตนโกสินทร์ “ทำดีเพื่อพ่อ”

ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยการช่วยกันบริการ อาหาร และน้ำดื่ม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลจากงานประกวด BIG Toy Design

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลจากงานประกวด BIG Toy Design Innovation 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อ.ประชม ทานทอง

เพาะช่างร่วมใจ ติดตั้งผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เพาะช่างร่วมใจ ติดตั้งผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ติดตั้งผลงานพระบรมสาทิศลักษณ์

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมถวายความอาลัย แจกสติ้กเกอร์และโบว์ฟรี

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมทำสติ้กเกอร์และโบว์สีดำ แจกนักศึกษาและประชาชนฟรี จำนวน 1,300 แผ่น

รายการ “Admissions ON AIR” เข้ามาถ่ายทำรายการ ณ มทร.รัตนโกสินทร์

รายการ “Admissions ON AIR” เข้ามาถ่ายทำรายการ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ทีมงานจากรายการ “Admissions ON AIR” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาสัมภาษณ์ ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กรชนก ทวีอภิรดีสันติ (ขวามือของรูปภาพ) นักศึกษาได้รับรางวัลวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร