ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2558

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตาเพิ่มเติม) และ (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบโควตา) และประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  (18 พ.ย. 2558)

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เกณฑ์การสมัครโควตาและระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6/ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกคณะ/วิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 7

ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิด “การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย” รุ่นที่ 7 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO

สำนักวิทยบริการฯ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ  ASEAN Youth Camp

ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ  ASEAN Youth Camp ในระหว่างวันที่ 14 -30 ธันวาคม 2558  โดยคัดเลือกนักศึกษาจากผลคะแนนการสอบผ่านโปรแกรม Tell  me more 

ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่ ที่มาจัดโครงการ

คว้ารางวัลชนะเลิศในแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา 2558

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษา (Huahin Bridge Team) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คว้ารางวัลชนะเลิศในแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา