RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)  ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียด >>   

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 (โดยมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน)

วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี 18 มกราคม 2560 เริ่มในเวลา 7.00 น. นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรา นาวารักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดลายผ้า หัวข้อเอกลักษณ์ไทย ระดับอุดมศึกษา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เพื่อให้ได้ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่แทนผู้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ที่ได้รับรางวัลในโครงการ RPST yours 4 & Big camera

วิทยาลัยเพาะช่าง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ที่ได้รับรางวัลในโครงการ RPST yours 4 & Big camera ณ จังหวัดจันทบุรี รางวัลที่ได้รับ

นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เกยพระยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา และน.ส.สุชัญญา ใบแย้ม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล ปี 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์