RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

รับโล่ขอบคุณ งาน NST FAIR 2016

ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจะปี 2559 (NST FAIR 2016)

ชาว มทร.ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธิไหว้ครู ประจำปี 2559

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 9 มทร.

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC )

นักศึกษาทุนช้างเผือก เข้าพบท่านอธิการบดี

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 กองบริการงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ โดย นางสุรภี วรรณบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นำนักศึกษาทุนช้างเผือกจำนวน 4 คน เข้าพบ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี

ผลงานนักศึกษาสหกิจ สารสนเทศฯ

ขอชื่นชม ผลงานของ น.ส. หทัยรัตน์ แพทยานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (พัฒนาซอฟท์แวร์) คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

งานแถลงข่าวโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

อ.ธัญญ์ชลิตา สิทธิ์ภูรินท์กุล และ นางสาวพรสวรรค์ พรเลี้ยง นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทน อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่ได้รับแชมป์ของโครงการ RPST YOURS ในครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา และกล่าวรายงาน ในงานแถลงข่าวโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559