โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “การสร้างและการพัฒนาทีมงาน” รุ่นที่ 2

  ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “การสร้างและการพัฒนาทีมงาน” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558

ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี 

อธิการบดีให้โอวาทแก่ นศ.ที่จะเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2015

ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้โอวาทแก่ นักศึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2015 2015 (Asia pacific Student Leaders Conference 2015)

รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม

ประกาศ รับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 5 ซุ้ม

ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น มทร.รัตนโกสินทร์ จัดค่ายภาษาญี่ปุ่น

 ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ ได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.เขต1 โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดค่ายภาษาญี่ปุ่น 

นศ. คว้าเหรียญเงิน ผู้ปฏิบัติงานและมีผลการเรียนดีเด่น

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. วิภาดา ชลายนนาวิน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ป. กตล. 2/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผู้ปฏิบัติงานและมีผลการเรียนดีเด่น จากโครงการความร่วมมือ Young Professional Retailer กับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สัญจร 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สัญจร ประจำปี 2558 โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน (มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต2)

การประชุมเสวนาทางวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและแนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารวิทยาเขตวังไกลฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารวิทยาเขตวังไกลกังวล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2558 

มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา สืบสานประเพณีไทย “แห่เทียนเข้าพรรษา”

มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา สืบสานประเพณีไทย “แห่เทียนเข้าพรรษา” และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชี

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชี เรื่อง Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักบัญชี ปี 2558 ณ ห้องประชุม 8601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ร่วมบริจาคทั้งทุนทรัพย์และสิ่งของให้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 愛自然

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมบริจาคทั้งทุนทรัพย์และสิ่งของให้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 愛自然 ของชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 ภาพและข่าว : ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 สำนักงานนิติการ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ “กฎหมายสำหรับผู้บริหาร” ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมสัมมนาการจัดทำแผนระยะยาว 15 ปี

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การประชุมสัมมนาการจัดทำแผนระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์