RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางเพื่อการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อธุธยา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่องรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในกิจกรรมรักโลก..รักสิ่งแวดล้อมจัดโดยคณะบริหารธุรกิจร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ปี 2559

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน กรมศิลปากร และสมาคมประติมากรไทย จัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 เพื่อมุ่งหวังให้งานศิลปะปูนปั้นเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย

Mou ม.ซิ่วผิง

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ร่วมหารือในการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติจี้หนาน

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

น.ศ.รับรางวัลชมเชยในโครงการ สารคดีสร้างสรรค์

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัลจาก การเข้าร่วมโครงการ สารคดีสร้างสรรค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น