พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดโครงการ เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางเรียนและรายชื่อนักศึกษาเรียนเพิ่มพูนทางวิชาการรอบรับตรง

รายชื่อนักศึกษา เรียนเพิ่มพูนความรู้ (รอบเพิ่มเติมพิเศษ และรอบ สกอ) พื้นที่ศาลายา

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมบริจาคโลหิต

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล  ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล ผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มาที่กองพัฒนานักศึกษา  โทร 2180, 2183 หรือ 089-1118082 ภายในวันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2557 

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผศ. ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา

อบรมมารยาทไทย

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรม “มารยาทไทย” 

บันทึกเทป

นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ และ  ดร.กอบกูล  จันทรโคลิกา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการทีวี intrip inthai ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” 

กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยอาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม