RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับ Thailand IPv6 Ready Award

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม 1ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ให้บริการรองรับ IPv6 (Thailand IPv6 Ready Award) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับโล่รางวัลประกวดสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ที่เข้ารับโล่รางวัลประกวดสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ระดับอุดมศึกษา ประเภทความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

ห้องสมุดพี่ให้น้อง @โรงเรียนวัดกองแก้ว

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 อาจารย์จุฑามาศ แซ่หว่อง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ พร้อมด้วย อาจารย์มยุรี สวัสดิ์เมือง อาจารย์กฤติกา มาอินทร์ และนักศึกษาในสาขา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายเพิ่มบุญ เพิ่มศิริวิศาล นักศึกษา  ชื่อผลงาน:เมื่อไหร่มันจะจบ และนางสาวธิดาพร ศรีจันทร์ ชื่อผลงาน: มีวันนี้เพราะพี่ให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

บุคลากรและนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 โรงพยาบาลหัวหิน ร่วมกับงานพยาบาล ฝ่ายงานบริการการศึกษา เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องกระจกโรงอาหาร วิทยาเขตวังไกลกังวล

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 “Rmutr Mini Marathon”

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดโครงการ

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา) ฉบับแก้ไข

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา) ฉบับแก้ไข