RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ประกาศรายชื่อและประกาศแนบท้ายผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อและประกาศแนบท้าย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) หมายเหตุ : วันสอบให้ยึดตามประกาศล่าสุดของทางมหาวิทยาลัย (ใบแทรกในระเบียบการล่าสุด, ประกาศแนบท้าย, เล่มระเบียบการรับสมัครนักศึกษาที่อยู่บนเว็บ) โดยจะทำการสอบในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแฟชั่นโชว์จากวัสดุรีไซเคิล

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ทีมชุดอัญมณีแห่งท้องทะเล ได้แก่ นายทักษ์ดนัย พุ่มนวม เป็นผู้ออกแบบและประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “บัณฑิตที่พึงประสงค์” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำหรับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5

ร่วมหารือด้านวิชาการกับ UKD University and College,

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ประกอบการ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น champion start up SME

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คุณธิติวัฒน์ สิริภาสคงพัฒน์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แคลเซียมจากเกล็ดปลา ของมทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 ของผู้แทน champion start up SME ของโครงการ

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 12

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีเปิดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะนานาชาติครั้งที่ 12 (12th International Art Festival & Art Workshop in Thailand)