เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบโลโก้ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบโลโก้ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา 

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 71 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 71 อัตรา โดยจะดำเนินการรับสมัครประมาณเดือน ตุลาคม 2558 รายละเอียดการรับสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2558

ร่วมประชุมฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามประกาศ กพอ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์  เข้าร่วมประชุมฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามประกาศ กพอ. นำโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.อนันต์ เตียวต๋อย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการสร้างบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในสายวิชาชีพบัญชีในรั้วมหาวิทยาลัย

ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา จัดโครงการสร้างบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในสายวิชาชีพบัญชีในรั้วมหาวิทยาลัย 

ศึกษาดูงาน WORLD EXPO 2015 ณ สาธารณรัฐอิตาลี

ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ นำคณะสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน WORLD EXPO 2015  เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐอิตาลี

โครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รักษ์ รัตนโกสินทร์”

ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “รักษ์ รัตนโกสินทร์” ณ ตึกอเนกประสงค์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น. วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมศิลปากร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สมาคมประติมากรไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 3/2558

ปฐมนิเทศคณะศึกษาดูงาน WORLD EXPO 2015 ณ สาธารณรัฐอิตาลี

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมปฐมนิเทศ คณะที่จะไปศึกษาดูงาน WORLD EXPO 2015 ในระหว่างวันที่ 5 – 10 ตุลาคม 2558 ณ สาธารณรัฐอิตาลี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2558

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน