Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโล่เกียรติคุณ “ผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยม”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิยอดเยี่ยม ซึ่งปฏิบัติตนในการประกอบสัมมาชีพอันสมควรแก่การยกย่องบุคคลต้นแบบความดี ในโอกาสงานอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่ง

พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญและครอบครูช่างนักศึกษาใหม่ 2561

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง ร่วมโครงการพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญและครอบครูช่างนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจุฑาธุช วิทยาลัยเพาะช่าง

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยสามารถตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

บันทึกเทปโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณวิชาญ ธรรมสุจริต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย คุณสุรินทร์ แปลงประสพโชค ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ถือเป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง

ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และได้มีการไปลงบันทึกความร่วมมือเบื้องต้น ณ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

การแข่งขัน เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีฉีหลู่ (Oilu Institute of Technology) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

คณพบริหารธุรกิจ ศาลายา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) “เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชี และภาษีอากรสำหรับ SMEs ปี 2561″ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561