RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

ประกาศสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

MOU Universiti Teknologi MARA

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนบริษัทประกันเข้าร่วมส่งข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนบริษัทประกันเข้าร่วมส่งข้อเสนอประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรหัสนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาโควตาดนตรีไทย

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มีความประสงค์จะขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษาโควตาดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ (รอบเพิ่มเติม)(เฉพาะพื้นที่ศาลายา) โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังผลการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังผลการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  ตั้งเวลา 8.00-17.00 น. 

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารและผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร (ก๋วยเตี๋ยว) และผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มน้ำดื่ม