RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

RMUTR

 

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมาธิ เทพมะที อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมาธิ เทพมะที อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อ infographic ในหัวข้อ “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาประเทศไทย”

นศ.แลกเปลี่ยน ดูงาน จ.นครปฐม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำคณะนักศึกษาและอาจารย์จากสิงคโปร์ จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานจังหวัดนครปฐม

กำหนดการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ส่งมอบเงินรายได้จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น “พอดิบพอดี” ครั้งที่ 3

“สานต่อความดี” พิธีส่งมอบเงินรายได้จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น “พอดิบพอดี” ครั้งที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.เสาวณิต ทองมี คณบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ และตัวแทนนักศึกษา

นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าพบท่านอธิการบดี

ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และ อ.นฤทธิ์ เกิดวิเมลือง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับนศ.ที่ได้รับรางวัลบัวหลวง ประจำปี 2559

นายสุริวัฒน์ แดงประดับ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

ประกาศ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประเภทร้านอาหารอีสาน  มีกำหนด 2 ปี 

“ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี”

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9