มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

น.ศ. บริหารธุรกิจ คว้าที่ 2 และประกาศนียบัตร

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นายจิรวัฒน์ เสือพงษ์ ที่คว้ารางวัลที่ 2 พร้อมด้วย 

โครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 10

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ และวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมของประเทศ มุ่งเน้นให้มีการพบกันระหว่างศิลปินตะวันออกและศิลปินตะวันตก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 31  “พระนครเกมส์”  วันที่ 7-14  กุมภาพันธ์ 2558  ณ สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  

น.ศ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ

  ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นายธีระพนธ์  คงเขียว นายสรยุตม์  แซ่เล้า และนายภิญโญ  เพชรหยอย 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ เรื่อง “ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์”

น.ศ.คว้ารางวัลดาวรุ่ง หมากล้อม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นางสาวศศพร  จอมหงส์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ และนายชัยรถ  แก้วอรสาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบ เรื่อง “ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาออกแบบ” , คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนน ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของหัวหน้าภาควิชาออกแบบ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด คลิก >> http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=18593

น.ศ. คว้าที่ 3 และชมเชย

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นายกีรติ รติโอฬาร นายจีระศักดิ์  ปีขาล  ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และนายธราธร แดงยั่งยืน 

น.ศ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกิตติ์  บุญสม  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และ นายอัครพล  สมรูป นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต มทร.รัตนโกสินทร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 

การสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม  , เรื่อง คุณสมบัติ และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของหัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติและศิลปหัตถกรรม

โครงการเปิดโลกกิจกรรม และการประกวดดาว – เดือน เลดี้บอย

ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 องค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 และการประกวดดาว – เดือน เลดี้บอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ