ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอมสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอมสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)  และประกาศแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

อบรม การสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียน กานสอนแบบ E-Learning

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียน กานสอนแบบ E-Learning ด้วย Open Source” ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 

แสดงความยินดีแก่ นางสาวพัฒนิดา พุ่มชูแสง (น้องมายด์) มิสทีน ไทยแลนด์ 2014

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวพัฒนิดา พุ่มชูแสง (น้องมายด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย พื้นที่ศาลายา ที่มาเยี่ยมคารวะหลังจากได้รับตำแหน่ง มิสทีน ไทยแลนด์ 2014 

โครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling Contest)

ศูนย์ภาษาและอาเซียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling Contest) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2557 

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 18 “ศาลายาเกมส์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผศ.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 18 “ศาลายาเกมส์” ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/PR.RMUTR.SALAYA

ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเทเวศร์ดีเด่น”

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “รางวัลศิษย์เก่าเทเวศร์ดีเด่น” ด้าน

ทีมหุ่นยนต์ Persist มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับทีม Persist ทีมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โครงการประกวดแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 

ประชุม เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556” ครั้งที่ 2/2557 

มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1งาน TREC-7

  ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมเสนอบทความวิจัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) เพื่อ

สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้อง คเชนทร์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา