สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2556

    ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 และให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อถือเป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 

โครงการอบรมและแสดงนิทรรศการเพื่อการอนุรักษศิลปะประดิษฐ ของประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน

  ในวันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ “อบรมและแสดงนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ” ที่จัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ 5 สถานประกอบการ

ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กับ สถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย

รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลชาย

ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลชาย คัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 นนทรีเกมส์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถานที่รับสมัคร  ณ  สนามฟุตบอลราชมงคล (ศาลายา) ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 2557 (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 16.00-18.00 น.  (โปรดเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้ามาด้วย)  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.แบงค์ 088-6255777

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ หอการค้าไทย

ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ กับ หอการค้าไทย เพื่อ

อธิการบดีให้การสัมภาษณ์กับหนังสือ WHO Magazine

  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ให้การสัมภาษณ์ กับ หนังสือ WHO Magazine เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน มทร.รัตนโกสินทร์ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของอาจารย์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง