RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวาดโดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศวรรษ ทิมากุล ,นายอังกูร ผิวอ่อนดี ,นางสาวชญาน์ภา อุดเจริญ ,นายโชติวิทย์ สุทธิภักดี , นายปรัชญา พุ่มทรง และนายศุภสัณห์ บุญงอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ชื่อทีม 35 Studio ผลิตหนังสั้นเรื่อง “เชดเบิด” ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนช้างเผือก และทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2560 

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงสร้างสะพาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อ.ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน อ.ศุภชัย ไทยพุ่ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับรางวัล

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อัพเดท 13-9-60)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับสถาบัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดการประชุมหารือความร่วมมือวิชาการกับสถาบัน English Language Academy, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ร่วมด้วย

จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันฯ

ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 31 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานบริการวิชาการ

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงอาหาร วิทยาลัยเพาะช่าง จำนวน 2 ร้าน มีกำหนดสัญญา 2 ปี

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหากุศลมงคล “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

มทร.รัตรโกสินทร์ ส่งมอบธงเจ้าภาพ

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบธงเจ้าภาพ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ส่งมอบธงให้กับ รศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัด