RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
RMUTR
 

เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน

ผู้บริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ เพื่อ

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานตรุษจีนเยาวราช 2561

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2561 บริเวณ

พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขัน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คว้ารางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมชั้นปี 3 ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมทีมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ

การแข่งขันโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิง

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าร้านสะดวกซื้อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าร้านสะดวกซื้อในโรงอาหาร จำนวน 1 ร้าน มีกำหนด 2 ปี 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓ และส่งผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยกองสหกิจศึกษา และได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Media School Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship (RICE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่13

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสามารถสร้างเครือข่ายศิลปินนานาชาติขยายไปอย่างกว้างขวางจาก