โครงการเฉลิมพระเกียรติพระปิยะมหาราช

  ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระปิยะมหาราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการ พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

พระมหาสมปอง นำธรรมะชี้ทางให้นักศึกษาราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการบรรยาย “ธรรมแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ”

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการบรรยาย “ธรรมแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ” โดยมี

ตัวอย่างคู่มือ คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ความน่าจะเป็น​ และ คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ความคล้าย​

ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวในพระราชสำนัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เสด็จฯเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

ข่าวในพระราชสำนัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เสด็จฯเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  ดูวีดีโอได้ที่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประชุม เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556

ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เสด็จฯเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ 

มทร.รัตนโกสินทร์ ถวายพระพรในหลวง

ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าถวายความเคารพ และถวายแจกันดอกไม้บนโต๊ะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศึกษาดูงาน ณ Tianjin University of Technology

ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2557  มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน” เพื่อ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2557 

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มเรือนไม้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างในซุ้มเรือนไม้ ข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ซุ้ม และผู้จำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 ร้าน 

หัวหน้าหน่วยงาน มทร.รัตนโกสินทร์ ถวายพระพรในหลวง

  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าถวายความเคารพ และถวายแจกันดอกไม้บนโต๊ะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ คุณอินทรายุธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7